'Nuestras Manos' Vídeo Electoral IU Federal

tenemos las manos vacías...pero las manos son nuestras

dijous, 28 d’octubre de 2010

Esquerra Unida – Esquerra Alternativa i Verda fa públiques les al•legacions al Projecte de Reforma Integral (PRI) de la Platja de Palma

Joan Miró, coordinador d’Esquerra Unida-EAiV de Palma, i Alejandro Aparicio, responsable de comunicació d’Esquerra Unida-EAiV, han fet públiques avui les al·legacions que varen registrar pel PRI de la Platja de Palma.

Miró ha defensat la necessitat inajornable de la reconversió de la Platja de Palma. En aquest sentit ha manifestat que hem d’elegir entre reforma o pobresa, i en cas que no es dugui a terme augura un futur per Mallorca on la població es vegi obligada a emigrar a la recerca de feina.

Així mateix ha explicat els tres eixos sobre els que descansen aquestes al·legacions i que, al parer d’Esquerra Unida-EAiV són tres necessitats: la de conjugar a una mateixa zona els interessos turístics i els residencials, la d’optar i esforçar-se per trobar un model turístic amb identitat pròpia tot rebutjant els models que han triomfat a altres indrets, i finalment la necessitat de millorar, modernitzar i potenciar les pimes que concreten l’oferta comercial i complementària de la zona.

Per acabar ha manifestat la seva preocupació pel projecte donat que, a hores d’ara, es troba a l’espera de les eleccions municipals i autonòmiques de maig de 2011. Segons les seves paraules espera que les diferents forces polítiques no incorrin en la demagògia d’oposar-s’hi per després fer un retrocés en les seves posicions i impulsar de nou el projecte. Un panorama que cataloga de pervers i que espera que no es produeixi.

Per la seva banda, Aparicio ha presentat una per una les 6 al·legacions presentades després d’haver aclarit que es varen fer una vegada que membres d’Esquerra Unida-EAiV es varen reunir amb els tècnics del Consorci.

La primera al·legació destaca la mancança d’equipaments pels veïnats i residents de la Platja de Palma, amb especial incidència als de caràcter assistencial, sociocultural i esportiu. Per això es sol·licita que el PRI destini el sol necessari per aquestes instal·lacions, previ estudi de planificació conjunta amb els municipis implicats, i que la construcció d’aquests equipaments vagi a càrrec del Consorci.

La segona al·legació demana que quedi sense efecte la previsió d’ubicar una superfície comercial propera a Ses Fontanelles ja que debilitarà la xarxa de petits comerços degut a que concentrarà l’activitat comercial de la zona i suposarà uns costs difícils d’assumir als petits comerços que vulguin estar-hi.

La tercera al·legació sol·licita la supressió del bulevard i l’aparcament soterrani previst a Can Pastilla degut a que es fa evident l’escassa utilitat i la manca de sentit de construir un born que connecta la mar amb ninguna part. El grau de desacord en la construcció d’aquest bulevard augmenta quan implica l’esbucament innecessari i injustificat d’habitatges.

La quarta al·legació s’oposa als nous vials previstos per a Can Pastilla i Ses Fontanells ja que van encaminats a afavorir el trànsit rodat privat en lloc d’apostar fermament pels transports alternatius i ecològics i per les zones peatonals.

La quinta al·legació fa referència a la poc oportuna transformació del Torrent dels Jueus, tal com s’ha plantejat, ja que creiem que no s’han tingut en compte les característiques hidrogeològiques del territori, especialment en cas d’inundacions i de precipitacions intenses. L’aposta d’Esquerra Unida-EAiV passa per posar en valor, partint del seu caràcter, el Torrent dels Jueus.

La sisena al·legació rebutja les “intervencions singulars” que obeeixen a la un lògica comercial extrema. Construir un entorn seguint uns paràmetres estàndard ens allunya de la nostra realitat i la nostra identitat. Esperar que l’efecte Guggenheim de Bilbao es repeteixi a la Platja de Palma repetint les mateixes fórmules és ingenu. Per això, Esquerra Unida-EAiV aposta por destinar els espais reservats per les “catedrals” per obrir pas a la natura mitjançant centres d’interpretació del medi, jardins, ecosistemes... Ens sembla més útil canalitzar els recursos econòmics en intervencions de rescat dels entorns rurals i l’adaptació de, per exemple, els hotels a les demandes actuals. Es tracta de fer més intervencions, més petites però més útils.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada